DLA DOMU

Dofinansowanie na Etapie Inwestycyjnym - PROSUMENT.

Program NFOŚiGW „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” ma na celu promowanie nowych technologii OZE oraz postaw prosumenckich. Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji: energii i elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych.

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

 • dotacja w wysokości 40% dofinansowania dla instalacji fotowoltaicznych (30% po 2016 r.),
 • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
 • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat (dla produktów i firm nie spełniających wymagań BOŚ i NFOŚiGW tylko 5 lat).
 • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
 • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł - 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia
Dofinansowanie na Etapie Eksploatacyjnym – Taryfy Gwarantowane

Nowa ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii wyznacza nowy kierunek w dziedzinie energetyki prosumenckiej. Jej zapisy rewolucjonizują podejście do domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych do 10 kWp. Właściciele domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych mogą otrzymać za sprzedaż energii aż do 0,75 PLN/kWh przez 15 lat! Taryfy gwarantowane na światowych rynkach obecne są od wielu lat. Ich wprowadzenie na początku lat 90 w Niemczech umożliwiło większości obywateli na produkcję własnej, darmowej energii. W Polsce system taryf gwarantowanych to nowa, rewolucyjna forma wsparcia mikroinstalacji wykorzystujących OZE do produkcji energii elektrycznej.

Tylko 2 proste zasady:
 • Stała wysoka cena sprzedaży energii produkowanej w mikroinstalacji do 75 gr/kWh
 • Gwarancja odkupu energii przez 15 lat
Zarabianie i oszczędzanie na energii słonecznej nigdy nie było tak proste

5 Kroków do własnej elektrowni słonecznej:
 • Krok 1
Konsultacje – Nasz doradca przeprowadzi bezpłatny audyt lokalizacji oraz zapotrzebowania i zużycia energii - na tej podstawie określamy wstępnie moc i orientacyjną cenę instalacji.
 • Krok 2
Podpisanie umowy na wykonanie  – w zależności od sposobu finansowania
 • Krok 3
Przygotowujemy kompleksowy projekt instalacji     
 • Krok 4
Przygotowujemy pozostałą dokumentację niezbędną do aplikacji o finansowanie z programu Prosument. (nie dotyczy Taryf Gwarantowanych)
 • Krok 5
Właściwy montaż instalacji na obiekcie, uruchomienie i zgłoszenie mikroinstalacji do Zakładu Energetycznego (OSD).
Czytaj dalej...

DLA FIRM

Analiza wstępna. Lokalizacja.

W celu przygotowania inwestycji niezbędne będzie dokonanie audytu lokalizacji i przygotowanie ekspertyzy mającej na celu weryfikacje lokalizacji i sprawdzenie możliwości realizacji inwestycji na danej działce lub dachu.
W tym celu nasi inżynierzy wykonują:
 • oszacowanie mocy  projektowanej instalacji
 • uzyskanie informacji o możliwościach przyłączenia do linii niskiego/średniego napięcia
 • doradztwo w zakresie doboru technologii i szacowanych kosztów z omówieniem całego procesu inwestycji
 • badania statyczne, wytrzymałościowe
 • doradztwo w zakresie pozyskania dofinansowania i możliwości uzyskania dotacji dla danej inwestycji
 • uzyskanie pozostałych informacji niezbędnych do przygotowania projektu koncepcyjnego oraz wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej a także wnioskowania o dofinansowanie inwestycji
 • raport z oceną wizji lokalnej
Kompleksowa obsługa projektowa

Projekty koncepcyjne, budowlane oraz uzgodnienia projektowe na najwyższym poziomie
Oferujemy szeroki zakres kompleksowych usług z zakresu projektowania elektrowni fotowoltaicznych dachowych i gruntowych.  Projekty przygotowujemy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, normami i wytycznymi producentów elementów instalacji.

Zakres naszych usług obejmuje:
 • Projekty koncepcyjne
 • Warunki zabudowy, warunki przyłączeniowe do sieci
 • Decyzje środowiskowe i raporty oddziaływania na środowisko
 • Programy funkcjonalno-użytkowe
 • Badania i ekspertyzy
 • Projekty budowlane i wykonawcze
 • Kosztorysy inwestorskie
 • Projekty przyłączenia do sieci
 • Uzgodnienia dokumentacji projektowej
Finansowanie

Zapewniamy kompletną obsługę związaną z procesem pozyskania środków i dofinansowania.
Zajmujemy się kompleksowym pozyskaniem dofinasowania na inwestycje fotowoltaiczne z RPO, NFOŚiGW i WFOŚIGW. Na bieżąco monitorujemy stan aktualnych naborów w całej Polsce.
Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej  o dofinansowanie obejmuje :
 • porządzenia wniosku o dofinansowanie
 • opracowanie biznes planu / studium wykonalności dla inwestycji
 • nadzór nad terminowym przygotowaniem i skompletowaniem wszystkich niezbędnych załączników
 • złożenie kompletu dokumentów do właściwego Organu Udzielającego Dotacji
 • udzielenie odpowiedzi na pytania stawiane przez Organy Udzielające Dotacji

Serwis i Monitoring

W naszych projektach uwzględniamy system monitoringu instalacji fotowoltaicznych.
Dzięki monitorowaniu instalacji dane dostępne są z dowolnego miejsca na Ziemi i daja aktualne informacje dotyczące działania systemu fotowoltaicznego. Aplikacja do monitorowania daje wgląd do aktualnych oraz historycznych danych z poziomu smartfona lub tabletu (systemy operacyjne iOS oraz Android).
Czytaj dalej...

DLA SAMORZĄDÓW

Usługi – doradztwo dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST).

Celem działań prowadzonych przez JST jest budowa świadomości wśród mieszkańców  dotycząca wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla osiągnięcia konkretnych korzyści jej mieszkańców i szeroko pojętych korzyści dla całego obszaru JST.
Zapewnia kompleksowe wdrożenie innowacyjnych projektów dla JST i jej mieszkańców dotyczących rozproszonej energetyki związanej z Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE).

Przedmiotem współpracy SIG Energia z JST są różne odrębne obszary, natomiast całkowicie spójne w idei i promocji OZE na jej terenie:
 • Program PROSUMENT – NFOŚiGW – Mikroinstalacje dla mieszkańców obszaru JST montowane na ich domach i budynkach gospodarczych
 • Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach i terenach należących do JST– produkcja prądu elektrycznego na potrzeby obiektów zarządzanych przez JST lub na sprzedaż
 • PROW lub RPO  Mikroinstalacje wykonywane na obiektach należących do mieszkańców jak i obiektach należących do JST

Przykładowe działania na rzecz JST dotyczące instalacji  OZE:
 • Przygotowanie kampanii informacyjnej
 • Określenie i wskazanie grupy docelowej odbiorców proponowanych rozwiązań związanych z OZE
 • Przygotowanie materiałów informacyjno-reklamowych: ulotki, plakaty, foldery
 • Opracowanie wizualizacji na stronę WWW JST
 • Organizacja spotkań i Konferencji na temat OZE
 • Przygotowanie częściowej lub kompletnej dokumentacji pod dofinansowanie z NFOŚiGW , PROW lub RPO
 • Przygotowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego
 • Przygotowanie Studium Wykonalności
 • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie
 • Doradztwo techniczne
 • Analiza ekonomiczna inwestycji potwierdzająca opłacalność inwestycji
 • Przygotowanie indywidualnych projektów
 • Dobór optymalnych rozwiązań technologicznych
 • Przygotowanie dokumentacji koncepcyjnej i wizualizacji inwestycji na dachu/gruncie
 • Przygotowanie mieszkańców JST do uczestnictwa w określonym programie
 • Nadzór nad realizacją Inwestycji
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

KONTAKT


SIG Energia

ul.Przemyska 24 E
38-500, Sanok


e-mail : biuro@sigenergia.pl

Godziny otwarcia : Pon.- Pt. 8.00 - 16.00

2015 Design © Studio Nexim | SIG ENERGIA.
All rights reserved.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies zamknij ten komunikat. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj POLITYKĘ COOKIES.

Zaakceptuj cookies na tej stronie.